Brother 標籤帶 12mm 燙印布質系列 香港行貨

$120.00

TZe-FA3 白布藍字, TZe-FA53 藍布藍字, TZe-FA63 黃布藍字, TZe-FAE3 粉紅布藍字

清除

描述

類型:Brother 燙印布質標籤帶12mm x (3m)
到店前請先查詢存貨
WhatsApp:  6174 1149
E-mail:superart100@gmail.com

 

額外資訊

選擇型號

TZe-FA3 白布藍字, TZe-FA53 藍布藍字, TZe-FA63 黃布藍字, TZe-FAE3 粉紅布藍字

您可能也喜歡…