Kodak Film Camera Ultra F9 柯達黃 黑夜綠 可重用菲林相機

$269.00

清除

描述

 • 産品規格:
 • 光學鏡頭:31mm ,F9
 • 拍攝有效距離:1m – 無限遠
 • 快門速度:1/120s
 • 捲片:手動捲片
 • 菲林規格:135 菲林
 • ISO 200 / 400
 • 取景器:取景率 =70%
 • 電池: AAA x 1 -鹼性電池
 • 材質: ABS
 • 重量 : 170克
 • 歡迎 WhatsApp 或 E-mail 查詢
 • WhatsApp:  6174 1149
 • E-mail:superart100@gmail.com

額外資訊

選擇顏色

柯達黃, 黑夜綠